Seljacima po 6.000 dinara za hektar

Zahtevi za podsticaj biljne proizvodnje treba da se predaju od 1. maja do 30. juna. Proizvođači treba da popune dva istovetna zahteva sa podacima iz prijave registracije gazdinstva. Poljoprivredni proizvođači su u obavezi da prve zahteve za podsticaje u biljnoj proizvodnji dostave Upravi za trezor u periodu od 1. maja do 30. juna.Kako bi ostvarili pravo na podsticaje u iznosu od 6.000 dinara po hektaru "bez računa" (do 100 hektara), poljoprivrednici treba da popune dva istovetna zahteva sa podacima koje su uneli u prijavu o produžetku registracije gazdinstva.

Uprava za agrarna plaćanja i Uprava za trezor su svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima dostavili detaljno uputstvo o registraciji, u kojem su navedene i šifre za proizvodnju koje su poljoprivrednici obavezni da upišu u zahtev za ostvarivanje prava na pomenute podsticaje.

U Ministarstvu podsećaju da je pored Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, donet i Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za gorivo kao i Pravilinik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za đubrivo.

 

 

 

Izvor: Novosti