Država ugrožava opstanak ratara

 traktor_na_njiviviiii

Udruženje poljoprivrednika "Pančevački ratari" saopštilo je u ponedeljak da država svojom politikom smanjenja subvencija ratarima u ovoj godini ozbiljno ugrožava njihov opstanak i predložilo da se subvencije povećaju na 15.000 dinara po hektaru.U udruženju "Pančevački ratari" smatraju da bi ukidanje direktnih davanja po jedinici proizvoda, odnosno kod ratara po hektaru, bilo u suprotnosti sa agrarnom politikom Evropske unije (EU) kojoj Srbija teži.


"Smatramo da su dosadašnja stečena prava na subvencije pod okvirom uredbi, a sada i Zakona o podsticajima - osnovni uslov opstanka ratara", ističe se u saopštenju.
Ratari navode da je najava ministra poljoprivrede da će država ukinuti deo subvencije od 12.000 dinara po hektaru "izazvala buru nezadovoljstva poljoprivrednika koji su ozbiljno uplašeni i razljućeni".

 

 

 

 

Izvor: 

http://www.beta.rs