Za proizvodnju svinja nema računice

Zbog neaktivnosti državnih institucija u Srbiji kilogram hleba skuplji od kilograma žive mere tovljenika. Gubitak seljaka na 100 kg svinje - 3.500 dinara.

Stočari iz Srema, koji dobijaju do 115 dinara za kilogram žive mere tovljenika, ne može da se ne oseti prevarenim kada u mesari vidi da je kilogram mesa 500 dinara. Slično je i sa ratarima. Oni su, u žetvi, prodali pšenicu za 12 dinara, a danas slušaju argumente pekara koji kažu da zbog visokih cena žita hleb moraju da prodaju i za 60 dinara po vekni.

Prošle godine je u Sremu, na 52.000 hektara proizvedeno preko 210.000 tona pšenice.

Nemamo mi ništa od toga što je kilogram pšenice dostigao blizu 30 dinara, kada smo je mi prodali za 12 - kaže Zoran Ostojić iz Rume.

Ni stočari više nemaju računicu da posluju. Poslednjih desetak godina tov svinja u Sremu je spao na „najnižu granu“. Mnoga tovilišta zvrje prazna sa malim izgledima da uskoro započne novi ciklus tova. I najuporniji su na „izdisaju“.

- Nikada nije bilo da kilogram žive mere svinja bude jeftiniji od kilograma hleba - čudi se stočar Bogdan Šuljmanac iz Laćarka. - Eto, mi to doživesmo. Sadašnja cena od maksimalnih 115 dinara kilogram tovljenika je čist gubitak. Država je stočare odbacila kao krmača „trinaesto prase“. A, obećavali se proteklih godina mnogo toga, počev od stabilnijih cena, premije od 30 evra po tovljeniku, jeftiniju hranu, smanjenje uvoza mesa sumnjivog kvaliteta...

- Do pada cena tovljenika došlo je zbog poremećenog odnosa u potražnji svinjskog mesa, a i zbog izostanka nacionalne strategije u stočarstvu, pa samim tim i u proizvodnji svinja - kaže Nenad Budimović, savetnik u Udruženju za poljoprivredu i prehrambenu industriju PKS.

Ciklusi u proizvodnji svinja se ponavljaju svake godine i tačno se zna period kada će doći do pada cena žive stoke. Iz tog razloga neophodno je angažovanje Robnih rezervi, jer bi se na taj način zaštitio stočni fond i naši farmeri, koji se bave ovim poslom. Robne rezerve treba da intervenišu i smire tržište.

Drugi važan faktor je, prema njegovom mišljenju, i ocena kvaliteta svinjskih polutki na liniji klanja. Na osnovu odnosa masti i mesa u polutkama određuje se kvalitet, a samim tim i cena.

Velike teškoće stočarima stvara i nedostatak nacionalne strategije u stočarstvu, pa i u proizvodnji svinja.

- Šta će država stimulisati i kako, kao i koje su izvozne stimulacije još je nepoznanica. Ministarstvo poljoprivrede još nije objavilo uredbe kojim bi se bilo šta regulisalo - ističe Budimović i dodaje da je veoma bitan faktor u formiranju cena i nivo trgovačke marže

Novosti 28.02.2011.