Direktna prodaja putem interneta

Revolucija u informacionoj tehnologiji i komunikaciji promenila je način na koji ljudi vode posao. Stručnjaci iz tih oblasti predviđaju da će veličina prihoda od internet trgovine sledećih nekoliko godina varirati od nekoliko stotina milijardi do nekoliko triliona dolara.

Danas, slovo e- (elektronska) ispred reči trgovina ukazuje na poslovnu filozofiju koju moraju pratiti i porodična poljoprivredna gazdinstva, ako žele ostati na nacionalnom i svetskom tržištu hrane. Internet je danas globalno tržište sa stotinama miliona prodavaca i kupaca; mesto za sve vrste prodaja. E-trgovina nudi smanjenje troškova i vremena koji se koriste za prodaju.

Da bi iskoristili sve prednosti koje pruža e-trgovina, upravljači gazdinstvima (farm menadžeri) moraju da razviju sopstvenu e-trgovinu i polako napuste svoj tradicionalni način prodaje.

Razlika između tradicionalne i internet prodaje

I tradicionalna i intrenet prodaja imaju isti cilj: dostaviti pravi proizvod, pravom kupcu u pravo vreme. Pored istog cilja, postoje krupne razlike koje možemo definisati kao:

Razlika u promociji. Medijska vidljivost trgovačkih firmi i promovisanje proizvoda na tradicionalan način zahteva veliki novac. Veliki novac je glavni problem malim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima koja žele da budu „vidljiva“ svuda u Svetu i uspešno promovišu svoje proizvode; kako bi izbegli monopol koji su nametnuli veliki supermarketi.

Internet je jeftin i vrlo snažan komunikacijski medij, koji eliminiše te razlike, osiguravajući malim porodičnim gazdinstvima jednaku mogućnost da izgrade svoj imidž i direktnu vezu s potrošačima.

Razlika u veličini i obimu porudžbina. Mnogi tradicionalni prodavci su osposobljeni da distribuiraju velike porudžbene konfiguracije, kao što su palete ili sanduci. Oni mogu da rukuju sa stotinama, pa i hiljadama porudžbina dnevno; koje su obično poprilično velike, i većina se isporučuje kamionima i sl. Nasuprot njima, e-trgovci obrađuju desetine hiljada porudžbenica dnevno, koje mogu biti samo stoti deo količine njihovih tradicionalnih pandana.

Pa tako, umesto da šalju sto kutija jednoj prodavnici, mogu poslati proizvode stotinama potrošača u malim isporukama. Ta različitost je veoma važna, jer - koristeći usluge dostavnih firmi - e-trgovci mogu da smanje komparativnu prednost u prodaji hrane, koju trenutno imaju supermarketi.

Razlika u pakovanju proizvoda. Kada se termin “pakovanje” upotrebi u tradicionalnim distributivnim centrima, obično se odnosi na zatvaranje palete u plastični omot, radi zaštite. Ali kod e-trgovine pakovanje označava aktivnost koja za rezultat ima mali paket, nalik onom koji se može naći ispod novogodišnje jelke. E-trgovci su eksperti za male pakete, što im omogućava bržu isporuku direktno na adrese svojih kupaca.

Priredio: Radojica Mojsijev