Vesti iz sveta

BiH: Proizvođači mleka prete zatvaranjem farmi

Proizvodnja mleka u Bosni i Hercegovini, u prošloj godini išla je silaznom putanjom. Razlozi da ovaj sektor, koji ima izuzetne potencijale, beleži negativan trend, a da proizvođači mleka razmišljaju o zatvaranju farmi i prekidu proizvodnje, pre svega je nedostatak poticaja.

Rumunska poljoprivreda

Rumunija je među članicama EU sa najnižom proizvodnjom pšenice, kukuruza, suncokreta i krompira po hektaru, prema komparativnoj studiji koju je sproveo Nacionalni statistički institut (INS).

Prošle godine, prosečna proizvodnja pšenice u Rumuniji bila je 2.802 kilograma po hektaru, što je manje od Bugarske koja ima 3.578 kilograma po hektaru i Grčke sa 3.580 kg/ha. Najviši prinosi, od preko 7,900 kg/ha, zabeleženi su u Danskoj, Nemačkoj i Velikoj Britaniji.

BiH: Pad poljoprivredne proizvodnje

Ukupna poljoprivredna proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2010. je bila manja za 5,4 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Pri tome je pad u proizvodnji žitarica iznosio čak 19,2 odsto, pokazali su podaci Federalnog zavoda za statistiku.