Pesticidi utiču na ponašanje pčela

Najnovija istraživanja pokazala su da neki pesticidi škode pčelama i bumbarima. Dve studije, francuska i britanska, čiji su rezultati objavljeni krajem marta, pokazale su da se ti insekti zbog pesticida otežano orijentišu, što ih sprečava da se vrate u košnicu ili da se dovoljno hrane.

Posebnu pažnju izazvala je francuska studija koja je utvrdila da jedna vrsta pesticida koja je u širokoj upotrebi od 90-tih godina prošlog veka, škodi pčelama. Reč je o tiametoksamu, aktivnoj supstanci u insekticidu "kruzer OSR" (Cruiser OSR) švajcarske grupe Sindženta (Syngenta), koji se koristi za tretiranje semena uljane repice.

Ta kompanija je osporila nalaze francuskog istraživanja, navodeći da su u njemu korišćene mnogo veće doze pesticida nego u prirodi. Francusko Ministarstvo poljoprivrede je zatražilo mišljenje nadležnih vlasti o rezultatima istraživanja, na osnovu koga će odlučiti da li će povući sa tržišta "kruzer OSR". 

Populacija pčela i bumbara, čiji je udeo u oprašivanju biljaka cvetnica koje rađaju voće i povrće 80%, znatno se smanjila u proteklih nekoliko godina, pre svega u Evropi i SAD. Entomolozi iznose različita objašnjenja za tu pojavu, uključujući i uticaj pesticida, ali do sada njihov uticaj nije bio razjašnjen. 

U okviru francuskog istraživanja koje su sproveli Mikael Anri (Mickael Henry) iz Nacionalnog instituta za agronomska istraživanja (INRA) i Aksel Dekutri (Axel Decoutrye) iz mreže poljoprivrednih instituta Acta, praćeno je kretanje 653 pčela, na koje su postavljeni odašiljači koji emituju radio talase. 

Istraživači su zatim pčelama dali određenu dozu tiametoksama iz grupe neonikotinoida i utvrdili da pčele imaju teškoće u pronalaženju košnice, odnosno da pesticid utiče na njihovu orijentaciju.

Zbog toga je jedan broj pčela uginuo. Na osnovu toga, matematičkim proračunom se došlo do predviđanja da bi broj pčela, izloženih pesticidima, mogao toliko opasti da više ne bi mogao da se poveća. 

"U procedurama za odobravanje pesticida od proizvođača se pre svega traži da doze u prirodi ne bude smrtonosna za pčele, ali su potpuno zanemarene posledice doza koje nisu smrtonosne, a koje mogu da stvore probleme u ponašanju", rekao je Anri 29. marta na konferenciji za novinare u Parizu. 

Švajcarska grupa Sindženta osporila je zaključke studije o štetnosti supstance koja je sastavni deo njenog pesticida "kruzer OSR" (Cruiser OSR). Ta grupa, koja je prva u svetu u agrohemiji, smatra da je istraživanje o tiametoksamu, jednom od aktivnih sastojaka pesticida koji se koristi za uljanu repicu, daleko od stvarnosti. 

Sindženta smatra da doza insekticida koja je upotrebljena najmanje 30 puta više od one u nektaru uljane repice zaprašene pesticidom i da bi pčele, da bi se dostigla količina tiametoksama koja je korišćena u istraživanju, dnevno morale da konzumiraju kolačinu nektara koja je sedam puta veća od njihove težine.

Švajcarska kompanija je osporila nalaze o uticaju pesticida na jednom broju pčele u vreme cvetanja. Nakon objavljivanja rezultata istraživanja, francusko Ministarstvo poljoprivrede je zatražilo Nacionalne sanitarne agencije mišljenje o nalazima, odnosno da utvrdi da li se do istih rezultata dolazi i na otvorenom polju.

Agencija će mišljenje dostaviti do kraja maja, odnosno pre nove setve. Ako ti podaci budu potvrđeni, Ministarstvo će povući dozvolu za prodaju pesticida "kruzer OSR", rekao je 29. marta francuski ministar poljoprivrede Brino Le Mer (Bruno Le Maire). 

Ugrožena i populacija bumbara 

U okviru britanske strudije koju su sproveli Dejv DŽulson (Dave Goulson) i Penelopi Vajthorn (Whitehorn) sa Univerziteta u Sterlingu, kolonije mladih bumbara su izložene maloj količini pesticida iz grupe neonikotinioida po imenu imidakloprid. Te doze su uporedive sa onima koje se mogu naći u prirodi. 

Britanski istraživači su uporedili težinu dve vrste bumbarovih gnezda - insekte, vosak, med, larve i polen - pre i posle eksperimenta i uvrdili da su kolonije izložene pesticidu imale manje hrane i da su bile manje, kao i da se izleglo 85% manje matica. Naredne godine broj gnezda se smanjio za 85%. 

DŽulson navodi da su u Velikoj Britaniji izumrle tri od 27 vrsta bumbara, a da je sedam ugroženo. 

*izvor: www.euractiv.rs

Nemate prava da komentarišete. Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare.