Poslovanje sa Evropskom Unijom

BUGARI RAKIJA I EU

Bugari plaćaju poseban paušalni porez na pečenje rakije nakon ulaska u EU - zakon dozvoljava do 30 litara po jednoj osobi, bez plaćanja dažbina.

PRIPREMA ZA OTVARANJE PREGOVARAČKOG POGLAVLJA 11, 12 I 13

Pregovori u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja su među najzahtevnijim oblastima evropskih integracija za zemlju kandidata, s obzirom da se okvirno trećina propisa EU u odnosu na koju je potrebno izvršiti proces harmonizacije sa pravnim tekovinama EU ,odnosi na širu oblast poljoprivrede.

EU i Nemačka daju 3,78 miliona evra za ruralni razvoj Srbije

 Delegacija EU u Srbiji, Ministarstvo poljoprivrede i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju “GIZ” započeli su danas sprovođenje projekta "Ruralni razvoj - efikasno upravljanje zemljištem", za koji će u naredne tri godine Unija izdvojiti 2,78 miliona evra, a Nemačka još milion evra.
Cilj projekta je da se pomogne državi i lokalnim samoupravama u Srbiji kako da efikasnije upravljaju poljoprivrednim zemljištem, rečeno je na skupu u Centru “Sava”.

Unaprediti poljoprivredu da bi se zadržao suficit

rbija ima veliki suficit u trgovini poljoprivrednim proizvodima sa EU, ali će morati da poveća efikasnost proizvodnje da bi bila konkurentna kada se ukinu uvozne carine na robu iz EU, izjavio je šef sektora za evropske integracije Delegacije EU u Srbiji Frejk Janmat. "Srbija izvozi 900 miliona evra poljoprivrednih proizvoda godišnje u EU. Glavni izvozni proizvodi su šećer, žitarice, voće i povrće. Uvozi oko 500 miliona. To znači da ima veliki suficit od oko 400 miliona godišnje", rekao je Janmat za EurAktiv Srbija.

Poljski model za poljoprivredu

Iako su ozbiljna konkurencija srpskim proizvođačima, poljski poljoprivrednici spremni su da svoja znanja i iskustva podele. Nedavno je grupa čačanskih poljoprivrednika posetila kolege u Potkarpatskom vojvodstvu. Članstvo u Evropskoj uniji Poljska je iskoristila da se razvije i unapredi pre svega poljoprivrednu proizvodnju.

Srbija dobila dozvolu za izvoz krompira u EU

BEOGRAD - Srbija je od Evropske komisije (EK) dobila dozvolu za izvoz krompira na tržište Evropske unije (EU) nakon 12 godina zabrane, jer je iskorenjena prstenasta trulež krompira koju je prouzrokovala bakterija, izjavio je u sredu pomoćnik ministra poljoprivrede Miloš Milovanović.

Dominacija velikih trgovačkih lanaca u EU EU

Najčešći oblik kršenja konkurencije na tržištu hrane u EU je formiranje kartela, fiksiranje cena ili podela tržišta između kompanija. Od 2004. do kraja 2011. kažnjeno je 50 kartela koji su dogovarali cene hrane i razmenjivali poverljive informacije. U nekim članicama primetno je da veliki trgovinski lanci ne posluju sa dobavljačima u duhu dobre poslovne prakse, što prema ocenama nadležnih ne spada u delokrug zakona o zaštiti konkurencije, ali na duži rok ipak ugrožava pravo potrošača da biraju proizvode.