Lista zabranjenih oglasa i ponašanja


Jedna od funkcija Kvantaš.rs je i da olakša svojim članovima prodaju i kupovinu roba i usluga putem postavljanja oglasa. Na kvantaš.rs ponuđen je veliki broj kategorija oglasa koje se odnose na proizvode, inpute i opremu poljoprivrednih gazdinstava. Članovima je ostavljena mogućnost ponude drugih proizvoda i usluga u kategoriji ostali.

Na ovoj listi su navedeni:
- predmeti čije postavljanje na Kvantaš.rs nije dozvoljeno
- ponašanja koja su protiv pravila Kvantaš.rs

U slučaju da se ta ne poštuju pravila, Konsultantska kuća Mojsijev zadržava pravo da ukloni sadržaje koji nisu u skladu sa Pravilnikom i ima pravo da suspenduje člana. Bez izričitog odobravanja od strane Kvantaš,rs prodaja takvih predmeta nije dozvoljena. Lista se redovno menja i proširuje o čemu će članovi biti obavešteni.

Ako određeni predmeti nisu izričito navedeni na ovoj listi, Konsultantska kuća Mojsijev zadržava pravo da ih ukloni. Ako niste sigurni da li možete da postavite oglas u vezi određenog proizvoda ili usluge kontaktirajte Kvantaš.rs korisnički tim.

O listi:
- Lista se redovno ažurira i time nije krajnja.
- Predmeti koji su navedeni u delu primeri isključivo služe samo kao praktičan primer, nikako kao finalna lista zabranjeniih artikla
- Konsultantska kuća Mojsijev zadržava sva prava iz Pravilnika o uslovima korišćenja
- Oglasi se mogu obrisati i na zahtev državne uprave (policije, carine, itd.) ili na zahtev vlasnika autorskih prava kao i njihovih pravnih zastupnika
- Takođe oglasi sa nedovoljnim ili zbunjujućim podacima mogu biti obrisani.


ZABRANA OGLAŠAVANJA SLEDEĆIH PREDMETA

Duvan - Na Kvantaš.rs nije dozvoljena ponuda duvana. Primeri: Cigarete, Tompusi

Eksplozivna sredstva, radioaktivna sredstva kao i hemikalije opasne po zdravlje - Na Kvantaš.rs nije dozvoljena ponuda eksplozivnih ili radioaktivnih sredstava, vatromet i sredstva koja su opasna po zdravlje. Primeri: Sprej za samoodbranu, dimne bombe, pirotehnika, 100 % HCl (Hlorovodonična kiselina)

Zdravstveno nebezbedna hrana i suplementi ishrani - Na Kvantaš.rs nije dozvoljena ponuda hrane i suplemenata koja krši pravila o proizvodnji i skladištenju hrane.Takođe nije dozvoljena prodaja hrane kojoj se pripisuju dejstva koja nisu naučno potkrepljena i koja ne poseduju atest. Primeri: Preparati koji garantuju gubitak težine, meso bez sertifikata

Narkotici - Na Kvantaš.rs nije dozvoljena ponuda narkotike kao i uređaja za njihovo korišćenje ili proizvodnju. Primeri: Kokain, heroin, marihuana, LSD, ecstasy.

Lekovi i pomoćna lekovita sredstva - Na Kvantaš.rs nije dozvoljena prodaje lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i medicinskih instrumenata sa ograničenim rokom trajanja. Primeri: Lekovi na recept, lekovi za koje je potrebna konsultacija sa lekarom, sredstva za odvikavanje od pušenja, lekovi (Aspirin, Kafetin...), boce sa kiseonikom.

Zaštićeno bilje - Na Kvantaš.rs nije dozvoljena ponuda zakonom zaštićenih biljaka.

Organi - Na Kvantaš.rs nije dozvoljena ponuda ljudskih i životinjskih organa. Primeri: Ljudski skelet, medicinsko preparirani organi, bubreg.

Oružje i municija - Na Kvantaš.rs nije dozvoljena ponuda oružja bilo koje vrste, municije i propratnih delova. Primeri: noževi (osim kuhinjskih), lovački nož, dodatna oprema za oružje, palice, vatreno oružje, replike oružja.

Patenti, plagijati, falsifikati - Na Kvantaš.rs nije dozvoljena ponuda predmeta koji krše autorska prava, patente, marke i njihove zaštitne znakove,poslovne tajne, lična prava i prava o zaštiti podataka. Kvantaš.rs štiti vlasnike autorskiih prava,koje molimo da nas kontaktiraju u slučaju da primete kršenje tih prava. Te oglase ćemo izbrisati a članove opomenuti (po našim pravilima o postupku u tom slučaju). Primeri: Kopije, falsifikati, plagijati, predmeti koji sadrže naziv firme (n.pr. «Nokia»), ali nisu proizvedene od te firme, predmeti koji liče na original i zbunjuju opisom, svesno dovođenje člana u zabludu o originalnosti predmeta.

Pornografija i nasilje - Na Kvantaš.rs nije dozvoljena pornografija,ponude sa seksualnom konotacijom i ponude koja propagiraju nasilje.

Rasizam, ekstremizam i nacizam - Na Kvantaš.rs nije dozvoljena ponuda artikla koji propagiraju ekstremizam, rasizam, nacizam ili političko opredeljenje. Primeri: Predmeti sa poznatim simbolima koji krše ova pravila.

Software pod licencom NFR - Na Kvantaš.rs nije dozvoljena ponuda softvera pod licencom NFR (Not For Resale), u testnim, besplatnim, ditribucijskim i drugim verzijama.

Ukradeni predmeti - Na Kvantaš.rs nije dozvoljena ponuda ukradenih predmeta.


SPISAK ZABRANJENIH PONAŠANJA

Dostava netačnih podataka - Na Kvantaš.rs nije dozvoljeno dostavljati članovima podatke koji se razliku od onih koji se nalaze u Kvantaš.rs podacima.

Pogrešne kategorije
- Ponude koje su postavljene u neodgovarajuće kategorije se brišu. Primeri: Traktor u kategoriji jabuke, med u kategoriji mehanizacija.

Vređanje i pretnje
- Na Kvantaš.rs nije dozvoljeno u komunikaciji sa članovima iznositi uvrede i pretnje.

Zloupotreba sistema komentara
- Na Kvantaš.rs nije dozvoljeno davati neopravdane komentare (date iz revolta koji ne opisuju situaciju realno).

Zloupotreba Kvantaš.rs sistema i sofware-a
- Na Kvantaš.rs nije dozvoljeno zloupotrebljavati mogućnosti sistema, kao i trenutne propuste u radu softvera zarad sopstvene koristi.

Zloupotreba Agrolinka
- Na Kvantaš.rs je zabranjeno zloupotrebljavati tj. koristiti sekciju Agrolinka za: iznošenje pretnji, vređanje ili uznemiravanje.