Kako postaviti oglas?

Napisao/la Kvantas administrator .


Nakon registracije i uspešne prijave na internet portal na desnoj strani pojaviće se meni DOBRODOŠLI u kojem možete kliknuti na linkove:

- Objava oglasa u PONUDI ili
- Objava oglasa u POTRAŽNJI

Nakon klika na gore pomenute linkove pojaviće se novi meni sa glavnim kategorijama. Klikom na glavnu kategoriju otvoriće se meni sa PODKATEGORIJAMA i spiskom sa leve strane koji u zagradi pokazuje broj oglasa koji se nalaze u okviru date podkategorije.

Klikom na PODKATEGORIJU iz menija sa leve strane, dobija se mogućnost unosa novog oglasa u kojem se OBAVEZNO moraju uneti:

- NASLOV OGLASA
- SADRŽAJ OGLASA

Preporučljivo je da naslov oglasa najbolje oslikava robu ili usluge koji se nude odnosno traže dok tekst oglasa treba bude što opširniji i sadržajniji kako bi se prilikom pretrage isti prikazao u rezlutatima pretraživanja.

Nakon unosa NASLOVA i SADRŽAJA klikom na dugme SAČUVAJ dobija se poruka da je sadržaj USPEŠNO sačuvan i da će pre objave na sajt biti pregledan od strane administratora internet portala Kvantaš.rs.

ADMINISTRATOR je u obavezi da novopostavljene oglase pregleda u najkraćem mogućem roku i odobri postavljenje oglasa odnosno ukoliko je oglas nepotpun o tome obavesti člana koji je oglas postavio.

Oglasi koji nisu u skladu sa Pravilnikom i uslovima korišćenja internet portala Kvantaš.rs neće biti objavljivani a članovi koji se ogluše više od tri puta o pomenuta pravila biće trajno isključeni.

Svaki postavljeni oglas pored naslova i teksta sadrži još i automatski unos datuma kada je oglas napravljen kao i ime člana koji je oglas postavio.

Prilikom pregleda oglasa klikom na ime člana REGISTROVANI KORISNICI mogu videti kontakt informacije člana koji je postavio oglas u okviru AGROLINK-a. Na ovaj način ako član koji je postavio oglas to želi, pored naslova i teksta oglasa NE MORA objaviti kontakt detalje pa ga na taj način posetioci sajta neće kontaktirati već će ovu mogućnost imati isključivo registrovani korisnici.

Posebni oglasi mogu se naručiti putem posebnog formulara i mogu biti:
SPECIJAL - Veliki oglas na naslovnoj strani
SUPER - Mali oglas na naslovnoj strani
BANER - Oglas na desnoj strani sajta
EXTRA OGLASI - se pojavljuju u listi EXTRA PONUDE ili EXTRA POTRAŽNJE

O načinu i naknadama za postavljanje posebnih oglasa možete se informisati u trenutno važećem cenovniku (odeljak Postavite oglas PONUDA ili Postavite oglas POTRAŽNJA) ili direktnim kontaktom sa tehničkom službom Kvantaš.rs odnosno na telefon 013/837-029.

Štampa