Izjava o zaštiti podataka


Ova Izjava o zaštiti podataka čini integralni deo Pravilnika o uslovima korišćenja Kvantaš.rs i sve definicije i termini iz Pravilnika primenjuju se i u ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

Kao što je naznačeno u Pravilniku, ova Izjava o zaštiti podataka obavezujuća je za svakog Člana od samog početka njegovog članstva na Kvantaš.rs.

Član iznova prihvata uslove korišćenja iz Pravilnika i ovu Izjavu o zaštiti podataka svaki put kada se prijavi na Kvantaš.rs unošenjem svojih podataka za pristup korisničkom nalogu i pritiskom na dugme „Prijava".

Član je stoga svestan i saglasan sa činjenicom da njegova saglasnost i prihvatanje ove Izjave o zaštiti podataka predstavlja punovažan pisani pristanak koji daje Konsultantskoj kući Mojsijev u smislu Člana 10 Zakona o zaštiti podataka (Službeni Glasnik Republike Srbije br. 97/2008).

Definicija ličnih podataka - Lični podaci su ime i prezime Člana, adresa, datum rođenja i pol, kao i podaci pri upotrebi: ime Člana, lozinka i IP adresa.

Osnovni principi - Član dozvoljava Konsultantskoj kući Mojsijev, asistentima, zaposlenima i preduzećima angažovanim od Konsultantske kuće Mojsijev da čuvaju, obrađuju i koriste lične podatke unete od strane Člana u cilju potvrde i održavanja poslovnog odnosa i Članstva (npr. pri naplati usluga i kao kontakt pri upitima). Ovo se posebno odnosi na ime Člana, adresu, broj telefona, e-mail adresu, pol i datum rođenja.

Podaci za korišćenje kvantas.rs web stranice - Član dozvoljava Konsultantskoj kući Mojsijev da prikupi, obrađuje i koristi podatke o Članu koji su u upotrebi kada se koristi Kvantaš.rs, uz pomoć elektronskih pomagala, posebno za uređenje tržišta na Kvantaš.rs i njegove prezentacije kako u vezi sa potrebama Člana tako i da osigura Kvantaš.rs tržište.

Objava imena Člana, mesta boravka, ocene - Član je saglasan da učini korisničko ime (ime za pristup), mesto boravka koje je u vezi sa korisničkim imenom, datum registracije na Kvantaš.rs,komentara koje ostavlja Član a za druge Članove Kvantaš, vidljivim za sve Članove Kvantaš.rs web stranice. Član je svestan da sprečavanje objavljivanja već objavljenih podataka nije moguće.

Objava Oglasa na Kvantaš.rs - Član je takođe saglasan sa time da Kvantaš.rs objavi njegove lične podatke kada postavi Ponudu ili kada Član dostavi podatke kao deo Agrolink sekcije sajta. Član je dalje saglasan sa time da Kvantaš.rs objavi na svojoj internet stranici njegovo korisničko ime i mesto boravka ukoliko Član uspešno proda neki Proizvod na Kvantaš.rs internet stranici.

Bez čuvanja detalja o kreditnim karticama - Konsultantska kuća Mojsijev ne čuva i ne traži bilo kakve podatke o kreditnim karticama.

Prosleđivanje kontakt informacija - Član je saglasan da Konsultantska kuća Mojsijev prosledi kontakt informacije i tekst unet od strane Člana u te svrhe.

Radnje u vezi sa prevarama - Ako je potrebno u pojedinačnim slučajevima, i ako postoje mogući dokazi, Član je saglasan da Konsultantska kuća Mojsijev ima pravo da prikupi, obradi i koristi relevantne podatke koji su neophodni da bi se otkrila i zaustavila Ponuda sa namerom prevare, kao i druge ilegalne ili nepredviđene upotrebe Kvantaš.rs.

Korišćenje u svrhu reklame - Član je saglasan da Konsultantska kuća Mojsijev procesuira i koristi njihove lične podatke u reklamne svrhe, npr. slanje e-maila sa opštim informacijama u promotivne svrhe (bilten). Ako Član saopšti takvu želju, Konsultantska kuća Mojsijev će se uzdržati od korišćenja u reklamne svrhe. Član može saopštiti takvu želju slanjem relevantnog e-maila na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Prosleđivanje podataka prema zakonskim regulativama - U slučajevima određenim zakonom, ili usled naredbe nadležnog organa ili pokretanja postupka, Konsultantska kuća Mojsijev je ovlašćena, bez daljeg obaveštavanja, da obezbedi tražene podatke nadležnim organima.

Prosleđivanje podataka nadležnim organima u slučaju odsustva zakonske regulative - Ukoliko prosleđivanje podataka nije dozvoljeno zakonom, Član se slaže da sam prosledi svoje lične podatke nadležnom organu u svrhu neophodne zaštite od rizika po državnu i javnu bezbednost, kao i radi gonjenja počinilaca krivičnih dela.

Čuvanje i korišćenje podataka nakon prestanka Članstva - Član se slaže da podaci vezani za Ponudu (uključujući detalje o ponuđenom Proizvodu, mestu boravka Člana, poštanski kod, itd.) budu objavljeni na Kvantaš.rs i nakon isteka relevantnog oglasa.

Član se takođe slaže da bilo koji i svi komentari, ocene, ili bilo koji drugi materijal koji je taj Član postavio ili koji su drugi Članovi postavili u vezi sa tim Članom na Kvantaš.rs (uključujući i sekciju Agrolink) mogu ostati objavljeni na relevantnim internet stranicama Kvantaš.rs neograničen vremenski period posle prestanka Članstva tog Člana.

Član se takođe slaže da njegovi podaci budu čuvani i korišćeni u bilo koje zakonske svrhe, uključujući i dostavljanje nadležnim organima prema nalozima istih, čak i kada se Članstvo okonča. Posebno se naglašava da pravna obaveza čuvanja podataka ostaje.

Ostale odredbe - U slučaju da bude bilo kakvih izmena, dopune ili brisanja ličnih podataka Člana koje čuva i obrađuje Kvantaš.rs, kvantaš.rs će obavestiti tog Člana o izmeni, dopuni ili brisanju Podataka bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izmene, dopune ili brisanja ličnih podataka tog Člana.

Kvantaš.rs ovime obaveštava Člana o njegovom pravu da svoj pisani pristanak dat Kvantaš.rs za prikupljanje i obradu ličnih podataka opozove u skladu sa odredbama o raskidu iz Pravilnika.

Kvantaš.rs ovime obaveštava Člana o njegovom pravu da obavesti Kvantaš.rs i zahteva da Kvantaš.rs proveri bilo kakav slučaj nedozvoljene obrade ličnih podataka Člana u vezi sa Kvantaš.rs tržištem.

Kvantaš.rs ovime obaveštava Člana o njegovom pravu da zahteva na razuman način od Kvantaš.rs bilo koje dalje informacije u vezi sa korišćenjem njegovih ličnih podataka od strane Kvantaš.rs

ŠtampaEl. pošta