Određeni podsticaji za organsku proizvodnju

Vlada Republike Srbije je na osnovu Zakona o podsticajima u poljoprivredii ruralnom razvoju donela Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredii ruralnom razvoju u2013 godini. Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 1.202.721.780 dinara raspoređenih za podsticaje za održivi ruralni razvoj u iznosu od220.000.000 dinara,od čega za organsku proizvodnju u iznosu od 200.000.000 dinara.

Predviđeni su podsticaji i za očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa, podsticaji koji su namenjeni unapređenju ruralne ekonomije za koje će biti izdvojeno ukupno230.000.000 dinara, kroz podršku investicijama za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture kao i za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podrškunepoljoprivrednim aktivnostima u iznosu od 50.000.000 dinara, ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje isertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 30.000.000 dinara.U Ministrstvupoljoprivrede u pripremi su i dva Pravilnika novog Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.Pravilnicima će biti definisani uslovi za ostvarivanje prava nakorišćenje sredstava za organsku proizvodnju kao i refundacija dela troškova za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje kako u periodu konverzije tako i one koja je uorganskom statusu,kroz podsticaje za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje,kroz sertifikaciju sistema bezbednostii kvaliteta hrane, organskihproizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla.Visina podsticajnih sredstva za biljnu proizvodnju će biti uvećana za 30% za organsku proizvodnju odnosno 40%zaperiod konverzije u odnosu na osnovne podsticaje od 6.000 dinara.Visinu podsticaja za kokoške lakog i teškog tipa članovi Nacionalne acocijacije”Serbia organica”ocenili su kao jako ne stimulativne za dalji razvoj organskog živinarstva pa je resornom Ministarstvu upućena molba da se ovaj propust nadomesti kroz uvećanje sredstvaza refundaciju troškova kontrole i sertifikacije u živinarstvu.Takođe, upućena je i molba da ove godine isplata subvencija za organsku proizvodnju bude prioritetna, do majatekuće godine, budući da su u 2012.godini organski proizvođači ostali uskraćeni. 

   Izvor: Organic News br.24

Nemate prava da komentarišete. Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare.