Kako da prepoznaš organsku hranu

Proizvodi uzgajani bez upotrebe pesticida i drugih hemijskih sredstava sve češće se nude na pijacama i u supermarketima, ali je potrošačima nedovoljno jasno kako mogu da ih razlikuju od "običnih".

"Proizvodnja, kontrola, sertifikacija, obeležavanje i promet organskih proizvoda, kao i druga pitanja od značaja za organsku proizvodnju, regulisana su Zakonom o organskoj proizvodnji i Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje", kaže za "Potrošač" Lidija Aćimović, šef odseka za organskuproizvodnju u Direkciji za nacionalne referentne laboratorijeMinistarstva poljoprivrede, trgovine,šumarstva i vodoprivrede.

organska hrana v225417p0

Neprerađeni sertifikovani organski proizvod obeležava se oznakom "Organski proizvod", nacionalnim znakom i kodom, odnosno logom ovlašćene kontrolne organizacije koja je izvršila sertifikaciju tog proizvoda.

"Prerađeni sertifikovani organski proizvod se obeležava na isti način, kao i kodom ovlašćene kontrolne organizacije koja je u poslednjoj fazi proizvodnje izvršila sertifikaciju tog proizvoda ako sadrži najmanje 95 odsto sastojaka poljoprivrednog porekla koji su proizvedeni u skladu sa odredbama zakona i propisa donetih na osnovu njega.Neprerađeni organski proizvod koji sadrži više sastojaka, obeležava se kao organski samo ako su svi sastojci proizvedeni metodama organske proizvodnje", objašnjava Aćimovićeva.

Što se tiče nacionalnog znaka, on predstavlja grafičku kombinaciju koja simbolizuje biljku - drvo i zemljište u okviru koje su prepoznatljivi nacionalni simboli Republike Srbije.

"Sertifikovani organski proizvodi i njihov reklamni materijal, prateća dokumentacija i etikete, mogu se obeležiti terminima, odnosno skraćenicama koje označavaju poreklo organskog proizvoda, kakve su ekološki, biološki, organik, odnosno eko ili bio, kao i privatnom oznakom proizvođača ili udruženja proizvođača", rekli su u Ministarstvu poljoprivrede i trgovine.

Bitno je napomenuti i da se proizvodi sa zemljišta koje još nije u potpunosti pogodno za organsku proizvodnju takođe obeležavaju na poseban način.

"Proizvodi biljnog porekla koji potiču iz perioda konverzije u organsku proizvodnju i koji sadrže samo jedan sastojak biljnog porekla, obeležavaju se oznakom 'Proizvod iz perioda konverzije' i kodom, odnosno logom ovlašćene kontrolne organizacije, po isteku roka od godinu dana od dana kada je proizvođač zaključio ugovor sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom", kažu u ministarstvu.

Kada je o prodaji organskog voća i povrća na pijacama reč, neophodno je preduzeti mere da ne dođe do zamene organskih proizvoda sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje, napominju u ministarstvu, a prodaja se obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje trgovina i zdravstvena ispravnost namirnica.

"Prilikom stavljanja organskih proizvoda u promet, i proizvođač na pijaci mora da poseduje važeći sertifikat koji je izdala ovlašćena kontrolna organizacija", zaključuju u Ministarstvu poljoprivrede i trgovine.

(MONDO)

 

Nemate prava da komentarišete. Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare.