Organska u Crnoj Gori zanemarljiva

Organska proizvodnja u Crnoj Gori još je na niskom nivou, zbog čega je potrebna razvojna strategija i podrška nadležnih, ocenio je direktor sertifikacionog tela za organsku poljoprivredu - Monteorganika, Jovan Nikolić.

Organska u Crnoj Gori zanemarljiva

„Sistemski gledano program razvoja organske proizvodnje je dobra priča, ali je potrebna kontrola, više laboratorija i promocija potrošača“, kazao je Nikolić agenciji Mina-business.

On je saopštio da je Monteorganika prošle godine registrovala 57 proizvođača koji su još u prelaznom periodu, dok ih osam ima sertifikat. Proizvođači, kako je objasnio, nakon godinu nadzora dobijaju sertifikat za prelazni period, dok je za konačni potrebno najmanje tri, odnosno četiri godine.

„Treba da prođe neko vreme da se proizvođači prilagode zakonskim odredbama o organskom načinu proizvodnje, ali to slabo ide, jer to kod nas nema tradiciju“, rekao je Nikolić.

U svetu se organska proizvodnja isplati

Organska proizvodnja se, kako tvrdi, isplati svuda u svetu, dok su u Crnoj Gori cene tih proizvoda još na nivou konvecionalnih. Iskustva proizvođača su, prema njegovim riječima, pokazala da jedino med može da postigne bolju cenu, ali i da niska primanja u Crnoj Gori sprečavaju značajniju organsku proizvodnju, koja je skuplja.

Nikolić smatra i da postojeća količina organskih proizvoda nije dovoljna da pokrije tržište, ali i da bi se proizvodnja mogla projektovati uz pomoć Vlade, tako što bi se pronašli veći potrošači, poput hotela i drugih turističkih preduzeća i utvrdile njihove potrebe.

Neophodno voditi računa o poljoprivrednicima

On je kazao i da je neophodno voditi više računa o interesima poljoprivrednih proizvođača, kao i da je nije dobro što ne postoji ozbiljna razvojna komponenta koja bi pomogla organsku proizvodnju.

“Seljak koji proizvodi ne može sam doći do Splendida da proda proizvod, već mora da postoji posrednik. Treba okupiti ljude koje će plaćati Vlada i koji bi posredovali između proizvođača i potrošača”, objasnio je Nikolić.

On je saopštio i da je regulativa za sertifikovanje organskih proizvođača svuda u svetu ista i podrazumeva da proivođač ispunjava kriterijume kako bi mogao da traži subvencije. Nikolić je podsetio i da se sa pridruživanjem EU moraju uvesti sve neophodne regulative i kriterijumi.

“Kada se i kod nas uvedu toliki kriterijumi, proizvođači će morati da ih poštuju”, poručio je Nikolić.

Problem sa obimnom administracijom

On je naveo i da poljoprivredni proizvođači imaju problem sa obimnom administracijom, dok savetodavne poslove ne obavljaju ni oni koji bi formalno trebali.

“Mora postojati neko telo koje će proizvođače informisati, ako se na primer promeni neka regulativa u Briselu. Neko mora da im to objasni, jer će oni naredne godine tražiti subvencije, za koje neće ispunjavati kriterijume”, objasnio je Nikolić.

Izvor: Vjesti

Nemate prava da komentarišete. Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare.