Organska proizvodnja

Četvrta izložba organske proizvodnje

Na 81. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, koji će se održati
od 20. do 26. maja u Novom Sadu, Nacionalno udruženje
za razvoj organske proizvodnje ”Serbia Organica”, uz finansijsku
podršku Ministarstva poljoprivrede i Organizacije UN za hranu
i poljoprivredu( FAO) predstaviće po četvrti put, u okviru
Izložbe organske proizvodnje, svoje članove, učesnike organske
proizvodnje - poljoprivredna gazdinstva, proizvođače, prerađivače,
distributere, institute, centre za organsku proizvodnju kao i
ostala lokalna i regionalna udruženja.

Od zdrave hrane i zarada bolja

organsko_povrce

Organska proizvodnja i te kako može da se isplati poljoprivrednicima u Srbiji, ukazuju stručnjaci. Napušteno zemljište na području zapadne i istočne Srbije idealno za ovakvu proizvodnju. Zemljište Srbije je povoljno za organsku proizvodnju, ali bi svaki proizvođač trebalo da izvrši analizu svoje parcele kako bi imao "čistu zemlju", ali i čistu savest. Ovo je zaključak publikacije "Potencijali Republike Srbije u pogledu kvaliteta zemljišta za organsku poljoprivrednu proizvodnju", koju je pripremila Uprava za poljoprivredno zemljište.

Međunarodni festival organskih proizvoda – BIOFEST 2013

Biofest-2013Međunarodni festival organskih proizvoda– BIOFEST 2013. održaće se 15.i 16. oktobra u Subotici na Otvorenom univerzitetu. Država partner ovogodišnjeg Biofesta je Nemačka.Biofest organizuju Udruženje Terra’s i Otvoreni univerzitet Subotica uz pokroviteljstvo Grada Subotice, podršku Ministarstva poljoprivrede,Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Kolping društva Srbije i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ.Fokus ovogodišnjeg susreta je na objedinjavanju poljoprivrednika, prerađivača i ostalih interesnih grupa, sa ciljem unapređenja ekonomske efikasnosti u proizvodnjii povećanja konkurentnosti organskih proizvoda, kako na domaćem, tako i natržištu Evropske unije, navodi se u saopštenju organizatora.Programske aktivnosti u okviru dvodnevne manifestacije biće izložba organskih proizvoda, dodela tradicionalnih priznanja,panel diskusije, poseta organskim farmama,kao i degustacija organske hrane i promovisanje principa pravilne ishrane.Za vreme trajanja festivala biće upriličena poseta organskim farmama - Bio-farmi“Mamužić” u Ljutovu, bio-farmi “Čikoš”u Totovom selu, kao i Bio-farmi “Farago”,u Oromu.

Nedovoljna proizvodnja organske hrane u Srbiji

U Srbiji se proizvodi malo organske hrane, iako za to ima potencijala, a ono što se proizvede nije dovoljno ni za domaće tržište, rečeno je na skupu o organskoj proizvodnji.Kako je rekla predsednica asocijacije "Serbia organika" Nada Mišković u Srbiji je oko 10.000 hektara pod organskom proizvodnjom, što je u poredjenju sa evropskim standardima malo, imajući u vidu da je cilj EU da do 2020. godine 20 odsto površina bude pod organskom proizvodnjom.U Srbiji se organskom proizvodnjom bave uglavnom mala domaćinstva."Proizvodi se voće, povrće, mahunarke, a najviše se izvozi u Nemačku i Holandiju", rekla je Mišković na skupu u Privrednoj komori Beograda.

Organska proizvodnja Srbije na jednom mestu

Na jubilarnom 80. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu u organizaciji Nacionalnog udruženja”Serbia Organica”, uz pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede, promovisana je organska proizvodnjau okviru istoimene izložbe. U hali 4, na oko 300 kvadratnih metara, predstavile su se članice ovog udruženja- poljoprivredna gazdinstva, proizvođači, prerađivači, distributeri, kontrolne kuće, instituti, Centri za organskuproizvodnju kao i lokalna i regionalna udruženja.Izložbu organske proizvodnje posetili suministar poljoprivrede Zoran Knežević idržavni sekretar dr Dejan Krnjaić. ”Ministarstvopo treći put zaredom podržava Izložbu organske proizvodnje“, rekao jeovom prilikom Knežević i naglasio da je”ministarstvo Zakonom o podsticajima upoljoprivredi i ruralnom razvoju prvi put,ne teoretski već praktično, ukazalo na važnost organske proizvodnje kroz značajno uvećan iznos subvencija“.

Organska hrana je nova šansa

Velike mogućnosti organske proizvodnje nedovoljno su iskorišćene u našoj zemlji. Upravo male površine na kojima se proizvodi organska hrana daju veliku šansu za mala gazdinstva.Organska proizvodnja velika je šansa za Srbiju, tim pre što mogućnosti koje imamo u ovoj grani poljoprivrede nismo još dovoljno iskoristili, odnosno, daleko smo od nivoa EU, ocenjeno je na Poljoprivrednom sajmu.

Krnjajić: Afere s hranom podstiču organsku poljoprivredu

Česte afere s hranom kojih, doduše, ima u celom svetu, okreću kupce organski gajenim proizvodima. To je velika šansa za našu poljoprivredu, koja za takvu proizvodnju ima izuzetan potencijal.Ključna uloga svake države je da obezbedi dovoljno hrane za stanovništvo. To je samodovoljnost, odnosno kako se to naziva u svetskim okvirima - food security.Naš agrar može više od toga, tvrdi državni sekretar u resornom Ministarstvu Dejan Krnjajić. “Ako pričamo o tome da mi imamo velike kapacitete i resurse kada je zemljište u pitanju, da proizvodimo dovoljno, možda bi mogli deo zemljišta da upotrebimo za proizvodnju tržišno mnogo konkurentnijeg proizvoda”, kaže Krnjajić.

Seme - izvor života

setva

Kvalitet i poreklo semena je od izuzetnog značaja u organskoj proizvodnji. Seme treba da je organski gajeno i da potiče iz kraja u kome se nalazi povrtnjak. Tada će uz sve ostale mere,prinos povrća i njegov kvalitet biti onakav kakav očekujemo.Ako koristimo seme iz starih zaliha obratićemo pažnju na njegovu klijavost. Naime,klijavost semena je ograničena i često zavisi od uslova čuvanja.Ukoliko niste sigurni u kvalitet vašeg semena možete napraviti probu.

Određeni podsticaji za organsku proizvodnju

Vlada Republike Srbije je na osnovu Zakona o podsticajima u poljoprivredii ruralnom razvoju donela Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredii ruralnom razvoju u2013 godini. Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 1.202.721.780 dinara raspoređenih za podsticaje za održivi ruralni razvoj u iznosu od220.000.000 dinara,od čega za organsku proizvodnju u iznosu od 200.000.000 dinara.