Dobro došli u oglasni prostor Kvantaša. Lako i brzo postavite oglas a mi će mo se potruditi da njega vide Vaši potencijalni kupci.

Štampa

Opis

Aleksinac ima oko 45.000 ha poljoprivrednog zemljišta. Deo uz Moravu predstavlja plodno aluvijalno zemljište koje se smatra najkvalitetnijim i najplodnijim u Nišavskom okrugu. Sa izuzetkom oko 1.000 ha državnog zemljišta, poljoprivredno zemljište se nalazi u privatnoj svojini. Sela u dolini Južne Morave se nalaze na nadmorskoj visini od oko 200 m. Preko 20.000 ha se nalazi pod ratarskim kulturama (kukuruz i pšenica), 6.000 ha pod povrćem (paprika, paradajz, luk, šargarepa...) i oko 9.000 ha pod livadama i pašnjacima. Aleksinac ima najveći stočni fond u Nišavskom okrugu sa skoro 10.000 goveda. Voćarska proizvodnja je prisutna u određenom broju sela kao npr. proizvodnja jagode u Gredetinu, Krušju i Radevcu, odnosno proizvodnja šljive u LJuptenu, Kulini i Glogovici.