Dobro došli u oglasni prostor Kvantaša. Lako i brzo postavite oglas a mi će mo se potruditi da njega vide Vaši potencijalni kupci.

Štampa

Opis

Grad Zaječar raspolaže sa značajnim prirodnim resursima za razvoj poljoprivrede. Pod obradivim površinama je oko 70.000 ha, a pod šumama oko 32.000 ha. Ravničarsko zemljište obuvata 69 % teritorije grada, a brdsko-planinsko 31 %. Na popljoprivredno zemljište otpada 64 % ravničarskog zemljišta. U strukturi poljoprivrede najzastupljenija je zemljoradnja, a u okviru nje ratarstvo i vinogradarstvo. Za razliku od centralnog dela Srbije, voćarstvo je zastupljeno na manjim površinama.