Dobro došli u oglasni prostor Kvantaša. Lako i brzo postavite oglas a mi će mo se potruditi da njega vide Vaši potencijalni kupci.

Štampa

Opis

Opština Negotin spada u područja koja su bogata obradivim poljoprivrednimpovršinama, sada se obrađuje oko 20.000 ha. U setvenoj strukturi najzastupljenija su strna žita (pšenica 7000 ha, ječam 2000 ha, ovas 600 ha, tritikale 500 ha, krmno bilje 1000 ha ), zatim kukuruz 5000 ha i suncokret 4.000 ha. Na blizu 1000 ha se uzgaja povrće. Sve više se primenjuje plastenički način gajenja povrća. Pašnjaci i livade zauzimaju oko 20.000 ha.Brdski deo opštine poznat kao stočarski kraj sa blizu 5.000 grla goveda, 16730 ovaca, 17750 svinja i 110000 živine.Klimatski uslovi na teritoriji opštine Negotin su povoljni za vinogradarsku proizvodnju. Vinogradi su zasađeni na oko 1.000 ha. Proizvođači grožđa u opštini Negotin godišnje proizvedu više od 300 vagona vinskih sorti . Najveći problem je plasman, kako grožđa kao sirovine, tako i samog vina.