Dobro došli u oglasni prostor Kvantaša. Lako i brzo postavite oglas a mi će mo se potruditi da njega vide Vaši potencijalni kupci.

Štampa

Opis

Poljoprivredno zemljište se prostire na 36.174 ha.U strukturi poljoprivrednog zemljišta preovlađuju prirodne travne površine, pašnjaci i livade, dok je znatno manje visoko kvalitetnog obradivog zemljišta. Na visoko kvalitetnom oraničnom zemljištu se najčešće zasniva ratarska proizvodnja (4.812 ha) i proizvodnja krmnog bilja (2.381 ha). Dominantna ratarska kultura je kukuruz i donekle pšenica. Voćarska i povratrska proizvodnja su skocentrisane u nižim delovima opštine u kojima postoje preduslovi za zasnivanje ovih proizvodnji. Dominantne voćarske kulture su šljiva i jabuka, a od povrtarskih kultura preovlađuje krompir. Proizvodnja se zasniva na malim zemljišnim površinama (okucnice i bašte) i namenjena je prvenstveno upotrebi u okviru domaćinstva. U opštini nema većih skladišnih prostora (silosa, hladnjača itd.). Sa izuzetkom par mlinova, u opštini nema preradnih kapaciteta za poljoprivredne proizvode (hladna i topla prerada voća i povrća, mlekare, klanice itd.).