Dobro došli u oglasni prostor Kvantaša. Lako i brzo postavite oglas a mi će mo se potruditi da njega vide Vaši potencijalni kupci.

Štampa

Opis

Poljoprivredno zemljište se prostire na 36.174 ha.U strukturi poljoprivrednog zemljišta preovlađuju prirodne travne površine, pašnjaci i livade, dok je znatno manje visoko kvalitetnog obradivog zemljišta. U strukturi poljoprivrednog zemljišta preovlađuje zemljište koje pripada slabijim katastarskim klasama (V,VI,VII I VIII) sa 23.537 ha ili 63,6%; zemljište treće i četvrte klase zauzima 12.057 ha ili 32,5% dok u najkvalitetniju klasu spada samo 1.411 ha ili 3,8%.Na visoko kvalitetnom oraničnom zemljištu se najčešće zasniva ratarska proizvodnja (4.812 ha) i proizvodnja krmnog bilja (2.381 ha). Dominantna ratarska kultura je kukuruz i donekle pšenica. Ratarska proizvodnja je namenjena ishrani stoke unutar domaćinstava (valorizuje se kroz stočarsku proizvodnju) tako da je malo tržišnih viškova.Voćarska i povratrska proizvodnja su skocentrisane u nižim delovima opštine u kojima postoje preduslovi za zasnivanje ovih proizvodnji. Dominantne voćarske kulture su šljiva i jabuka, a od povrt