Dobro došli u oglasni prostor Kvantaša. Lako i brzo postavite oglas a mi će mo se potruditi da njega vide Vaši potencijalni kupci.

Štampa

Opis

Na osnovu podataka o strukturi površina po katastarskim klasama, opština Golubac se karakteriše slabim prirodnim potencijalom za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, sa velikim brojem usitnjenih poseda (do 5 ha po poljoprivrednom gazdinstvu). Ipak, 45% stanovništva Golupca bavi se nekom vrstom poljoprivredne proizvodnje. Od ukupne poljoprivredne površine od 36.800 ha, više od polovine je pod oranicama i baštama, a zatim pod livadama i pašnjacima. Od ratarskih kultura najviše se gaje kukuruz, lucerka i pšenica, a od voća najviše šljiva i jabuka. Što se tiče stoke, najviše se gaje ovce, svinje i goveda.