Štampa

Opis

Vojvodina Agrar je asocijacija primarnih poljoprivrednih proizvođača - Doo je registrovana 11.08.2005.g. sa ciljem interesnog udruživanja primarnih poljoprivrednih proizvođača industrijskog bilja.
Danas, Asocijaciju čine 26 privrednih društava registrovanih za poljoprivrednu proizvodnju i organizaciju poljoprivredne proizvodnje u Vojvodini.
Naše članice imaju aktivan kooperantski odnos sa preko 25.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstva i pokrivamo proizvodnju na preko 150.000 hektara po
Nazad