PROIZVODNJA I PRODAJA ZELENE SALATE

U ponudi je 30 hiljada zelene salate Emerald (puterica). Seča se izvodi sukcesivno. Proizvodnja se nalazi u selu Mačkovac pored Kruševca. kontakt: Mile Nikolić tel: 062 386212