Država će subvencije isplatiti posle setve

Dok poljoprivrednici traže hitnu isplatu subvencija za prolećnu setvu jer, kako kažu, nakon velikih šteta koje je suša nanela proljoprivredi protekle godine, niskih prinosa i drastično smanjenih prihoda, nemaju novca za kupovinu goriva i semena za novi rod, iz resornog ministarstva poručuju da je sada na redu registracija gazdinstava, a da podsticaju idu posle toga.


”Subvencije za ovu godinu su definisane zakonom i pravilnicima koji su u proceduri donošenja. Trenutno je u toku proces obnove registracije koji traje do kraja marta. Tek nakon završetka obnove registracije gazdinstva i donošenjem pravilnika stvoriće se potrebni preduslovi za podnošenje zahteva za ovogodišnje podsticaje”, rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede. ”Rokovi za podnošenje zahteva biće definisani u pravilnicima. Za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju i za regresirano gorivo taj rok će biti od 1. maja. O isplati možemo govoriti tek kada se završi podnošenje zahteva po pojedinim merama”, poručuje Ministarstvo poljoprivrede. Ono je, podsetimo, najavilo da će inspektori pratiti pojavu rasparčavanja poljoprivrednih gazdinstava na veći broj korisnika zarad dobijanja subvencija. Kako nam je rečeno, Ministarstvo i Uprava za trezor za sada prate proces obnove registracije, koji će trajati još 10 dana. Prave kontrole sa ciljem da se uoče i sankcionišu moguće nepravilnosti u vezi sa dobijanjem subvencija će početi tek kada se završi proces obnove registracije. Osvrćući se na konkretan primer - kako se mogu sprečiti zloupotrebe ako jedan nosilac gazdinstva ima 150 ha i da poljoprivredniku iz susednog sela 50 ha u arendu, nadležni su naglasili da po osnovu odredbi Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, sva gazdinstva imaju pravo na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju do 100 ha po gazdinstvu. (Dnevnik)

Izvor: www.stips.minpolj.gov.rs

Nemate prava da komentarišete. Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare.