IPARD program

Peta komponenta IPA fonda (IPARD)

Peta komponenta IPA fonda (IPARD) koja je posvećena podršci politike ruralnog razvoja i u značajnoj meri se razlikuje od svih ostalih komponenti IPA fonda.

 

Pre svega, ovo je jedina komponenta koja je u celosti posvećena poljoprivredi. Imajući u vidu i sam značaj koji poljoprivredi pridaje Evropsko zakonodavstvo (samim postojanjem posebne sektorske politike) ne čudi opredeljenje Evropske komisije da čitav sistem u okviru ove komponente organizuje na poseban način.

IPARD program,iskustvo Hrvatske

IPARD program trajat će do 2013. godine, a iz tog će se programa moći koristiti oko 25 milijuna eura na godinu, što je dvostruko više nego što je dosad nudio SAPARD. IPARD je jedini program koji financira privatni sektor u području poljoprivrede i prehrambene industrije, a priprema je za korištenje znatno većih sredstava iz strukturnih fondova koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju kad uđe u Europsku uniju.