NOVAC EU JE NA RASPOLAGANJU POLJOPRIVREDI

IPARD program 2014-2020 odobren je Srbiji od strane Evropske komisije u ukupnom iznosu od 175 miliona evra. Cilj akreditacije strukture za sprovođenje programa je dobijanje odobrenja da se sredstva namenjena poljoprivredi i ruralnom razvoju iz fonda pristupne pomoći koriste na programom propisani način.

S obzirim da je jedan od ključnih ciljeva Ministarstva i akreditovana, aktivna i funkcionalna Uprava za agrarna plaćanja (UAP), koja će biti stub poljoprivrednog razvoja u Srbiji, aktivnost usmerena ka ovoj liniji finansiranja bila je i jedan od prvih poteza Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, formiranog pre 35 dana. Privremeno odbijena akreditacija, o čemu je Ministarstvo obavešteno 8. avgusta 2016. godine u dokumentu o zapažanjima i preporukama revizije Evropske Komisije, koja je obavljena u periodu od 23. maja do 1. juna 2016. godine, tretirana je kao prioritet, što je podrazumevalo najbržu moguću pripremu odgovora na date preporuke i rad na otklanjanju konstatovanih nedostataka.

Po prijemu preporuka Ministarstvo je odmah formiralo tim koji se bavi analizom blokirajućih faktora, konstatovanih prilikom procesa revizije. Tim je sačinjen od IT stručnjaka, građevinskih inženjera, kadrova CIP-a i Građevinske direkcije Srbije i za zadatak ima eliminisanje problematičnih aspekata, IT konfigurisanje i bezbednost sistema kao i selekciju neophodnoh kadrova koja je u toku.

U međuvremenu, Ministarstvo je obezbedilo i novac za kompletno finansiranje svih ovih aktivnosti, koje imaju za cilj da obezbede odobrenje akreditacije prilikom naredne revizije Evropske komisije.

Ministarstvo je odlučno da istraje u nameri da postigne evropski nivo standarda u poljoprivredi i omogući servis poljoprivrednicima i svim relevantnim činiocima sa kojima sarađuje, a koji se ogleda pre svega u pristupu potrebnim resursima – znanju, kadrovima i finansijskim sredstvima.

Srbija je poljoprivredna zemlja i Ministarstvo će učiniti sve što je potrebno kako bi kvalifikovalo ovu temu kao centralnu društvenu temu.

Pisanje medija povodom svega navedenog je, verujemo, rezultat nedostatka tačnih, potpunih i aktuelnih informacija, a ne zlonamernosti i potrage za još jednim udarnim naslovom. Poljoprivreda je logično opredeljenje i glavni posao Srbije prema kome bi svi, pre svega, trebali da se postavimo odgovorno.

Ministarstvo se neće baviti krivicama i senzacijama i neće trošiti vreme na prošlost, već konstatovanjem činjeničnog stanja, rešavanjem problema i pripremom novih projekata koji su u službi aktivnog razvoja. Jedan od prioriteta jeste i budžet od 175 miliona evra iz IPARD programa, koji je i te kako dostižan. Znamo sve šta treba da se uradi i uveliko radimo na tome, a o preciznim rokovima izjasnićemo se kada oni budu izvesni.

Pozivamo medije, kao i sve aktivne činioce u poljoprivredi, da u Ministarstvu prepoznaju konstruktivnog partnera koji je spreman da sluša, razume, razmišlja i deluje u skladu sa strategijom i jasnim ciljevima za modernu i uspešnu Srbiju na evropskom putu.

Nemate prava da komentarišete. Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare.