PRIPREMA VRŠAČKIH POLJOPRIVREDNIKA ZA KORIŠĆENJE DONACIJA IZ IPARD-a

Na osnovu inicijative Slaviše Maksimovića člana veće grada Vršca zadužen za resor ruralnog razvoja sprovodi se anketiranje poljoprivrednika koji žive i rade na teritoriji seoskih mesnih zajednica. Anketiranje se sprovodi u cilju bolje komunikacije oko izrade plana rada resora za 2017 godinu i pripremu poljoprivredenika za pristup lokalnom, pokrajinskom i republičkom fondu, kao i evropskom IPARD II fondu.

Kako nam je rekao slaviša Maksimović Mera 101 iz IPARD II programa se odnosi na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i Investicije se odnose na 4 sektora I to  proizvodnja mleka,  proizvodnja mesa,  proizvodnja voća i povrća i ostali usevi (žitarice, uljarice, šećerna repa)  Iznos donacija od vrednosti ukupnih investicija je 60% ukupnih prihvatljivih troškova, 65% za mlade poljoprivrednike (mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja prijave) i 70% u planinskim oblastima. Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći: za voće, povrće i ostale useve min. 10.000 evra, maks. 700.000 evra a za sektor mleka i mesa:min. 15.000 evra, maks. 1.000.000 evra. Korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra javne pomoći iz IPARD II programa.

Pravo na konkurisanje imaju poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i odnose se na sledeće stavke:  Izgradnja irekonstrukcija što uključuje troškove nabavke gotovih komponenti i delova i njihovu instalaciju i troškove izvođenja radova a oprema  uključuje troškove kupovine, transporta i instalacije.

Korisnici trebaju da ispune finansijske i regulativne uslove. Da dokažu da nemaju neizmirene poreze ili obaveza za socijalno osiguranje, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državi u trenutku podnošenja prijave, pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU i/ili državnih fondova.

Poljoprivrednici korisnici IPARD II programa treba pri postupku prijavljivalja da dokažu da ispunjavaju relevantne nacionalne standarde u pogledu registracije poljoprivrednog gazdinstva, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, zdravstvene bezbednosti hrane i hrane za životinje, kao i načina obeležavanja i registrovanja životinja.

Najkasnije do konačne isplate, gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima vezanim za zaštitu životne sredine i dobrobit životinja a podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.

Na kraju razgovora Slaviša Maksimović nam je rekao da korisnici treba da dokažu svoja iskustva i znanja u oblasti poljoprivrede kroz završenu najmanje srednju školu u oblasti poljoprivrede ili stečeno iskustvo u poljoprivredi od najmanje tri godine koji se dokazuje kroz upis u Registar Poljoprivrednih Gazdinstava.

Nemate prava da komentarišete. Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare.