IPARD program,iskustvo Hrvatske

IPARD program trajat će do 2013. godine, a iz tog će se programa moći koristiti oko 25 milijuna eura na godinu, što je dvostruko više nego što je dosad nudio SAPARD. IPARD je jedini program koji financira privatni sektor u području poljoprivrede i prehrambene industrije, a priprema je za korištenje znatno većih sredstava iz strukturnih fondova koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju kad uđe u Europsku uniju.

Proizvođači u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji prisiljeni su ulagati u modernizaciju i širenje svoje proizvodnje ukoliko žele opstati na globaliziranom tržištu gdje se suočavaju s konkurencijom iz susjednih zemalja i zemalja članica EU. Bez ulaganja u poslovanje bilo bi nemoguće održati konkurentnost. Kako bi olakšali ulaganje potrebno je pratiti natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava koja se otvaraju u Hrvatskoj.

U 2010.godini poljoprivrednim proizvođačima i proizvođačima prehrambenih proizvoda otvara se mogućnost korištenja sredstava iz Programa pomoći EU kroz područje ruralnog razvoja, odnosno IPARD programa.
IPARD program nastavak je programa SAPARD s ciljem unapređenja poljoprivrednog sektora (uključujući preradu) poboljšanjem konkurentnosti tih proizvoda. Strateški prioriteti financiranja IPARD fonda su poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda, pripremne aktivnosti za provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja namijenjeni gospodarskim subjektima,  te razvoj ruralne ekonomije. Premda se već duže vrijeme govori o IPARD programu, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka najavilo je otvaranje natječaja krajem 2009. ili početkom
2010. Natječaj se odnosi na:

 -    ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice za sektor mljekarstva, sektor govedarstva, sektor svinjogojstva, sektor peradarstva, sektor proizvodnje kokošjih jaja, sektor voća i povrća te sektor žitarica i uljarica. Prihvatljiva su ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju/opremanje staja za muzne krave i goveda, objekata za uzgoj svinja ili peradi, izgradnju/rekonstrukciju/opremanje staklenika/plastenika za uzgoj povrća ili objekata za sušenje i skladištenje žitarica i uljarica. Krajnji korisnici su poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, pravne osobe) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Potpora se dodjeljuje u iznosu do 75% ukupne vrijednosti prihvatljivog ulaganja, a maksimalan iznos ulaganja je 6.570.000,00 kn (14.600.000,00 kn za sektor jaja).

-    ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice za sektor mlijeka i mljekarstva, sektor mesa, sektor ribarstva, sektor prerade voća i povrća (uključujući gljive), sektor vinarstva i sektor maslinovog ulja. Prihvatljiva su ulaganja u rekonstrukciju/opremanje postojećih objekata za mlijeko i mljekare, klaonice, pogone za preradu ribe, školjki i školjkaša, objekata za preradu voća i povrća (i gljiva), opremanje vinarija te kupnja opreme za osnovne kemijske analize maslinovog ulja i preradu komine masline u kompost. Krajnji korisnici su obrti i poduzeća u privatnom vlasništvu ili do 25% državnog vlasništva, u sustavu PDV-a, registrirani za predmetnu djelatnost, a nalaze se u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. Potpora se dodjeljuje u iznosu do 50% ukupne vrijednosti prihvatljivog ulaganja, maksimalan iznos ulaganja je 21.900.000,00 kn.

Kako bi se iskoristilo što više sredstava potrebna je dobra informiranost o IPARD programima i mogućnostima korištenja novca iz fondova, kao i dobra suradnja javnog i privatnog sektora pri definiranju prioritetnih područja i programiranju pretpristupne pomoći.

U SAPARD programu, kao prethodnici IPARD programa Hrvatska na žalost nije iskoristila sva sredstva. Za SAPARD program bila su raspisana ukupno četiri javna natječaja za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava. U prva tri natječaja od ukupno 120 prijavljenih projekata odobreno je samo 36 projekta, a ugovoreno je samo 45% posto predviđenih sredstava, tako da je odlučeno da će se otvoriti 4. natječaj za koji je na raspolaganju ostalo 131,7 milijuna kuna. Sveukupno je kroz četiri natječaja odobreno 49 projekta ukupne vrijednosti ulaganja od 338.45 milijuna kuna. Iako je za SAPARD program bilo namijenjeno čak 250 milijuna kuna iznos potpore iz SAPARD programa iznosi 151,15 milijuna kn, što je 62,12% ukupno predviđenih sredstava i to u području ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i unaprijeđenja prerade i trženja poljoprivrednim proizvodima.

Često se proizvođači odlučuju na ulaganje u svoje poslovanje kako bi pridonijeli konkurentskoj prednosti svojeg poduzeća, a da pri tome nisu dovoljno informirani o bespovratnim sredstvima koja mogu koristiti i koja im u znatnoj mjeri mogu pomoći u poslovanju. U interesu svih je iskoristiti što je moguće više bespovratnih sredstava EU koja RH ima na raspolaganju. Naša iskustva u prijavi ulaganja naših klijenata na natječaj za SAPARD program pokazuju da dobivanje bespovratnih sredstava ovisi o jasnom cilju ulaganja i da je ulaganje u skladu sa standardima EU, da se poslovnim planom dokaže ekonomska održivost projekta, o kvaliteti projektne prijave te pravovremenoj pripremi projekta i projektne dokumentacije. Naš cilj u pripremanju projekata je da omogućimo gospodarskim subjektima  što je moguće više sredstva iz EU pretpristupnih fondova.

mr.sc. Iva Tounec

Nemate prava da komentarišete. Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare.