Kandidatura donosi više novca iz IPA fondova

Srbija će, dobijanjem statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju, moći da koristi bespovratna sredstva iz fondova za predpristupnu pomoć (IPA) izjavila je pomoćnik ministra finansija Arleta Manojlović.

IPA fondovi se odnose na infrastrukturne projekte, razvoj životne sredine, konkurentnost, ljudske resurse, zapošljavanje i socijalno uključivanje, kao i za unapređenje poljoprivrede.

Evropska komisija (EK) preporučila je danas u Briselu da Srbiji dobije status kandidata za članstvo, na osnovu izveštaja o značajnom napretku koji je zemlja ostvarila u većini oblasti iz tzv. evropske agende.

Srbiji je u sedmogodišnjem periodu od 2007. do 2013. odobreno oko 1,1 milijardu evra iz IPA fondova i taj iznos novca se neće menjati samim činom što smo mi dobili kandidaturu, objasnila je pomoćnica ministra Manojlovićeva.

Manojlovićeva je objasnila da Srbiji, dobijanjem status kandidata, mogu da se otvore komponente 3, 4 i 5 iz IPA fondova i to nije uslovljeno početkom pregovora sa EU.

"To faktički znači da smo mi do sada novac mogli isključivo da koristimo za izgradnju kapaciteta institucija i za prekograničnu saradnju (komponente 1 i 2), a sada taj novac, praktično, možemo da ulažemo u infrastrukturne projekte, u razvoj životne sredine, u razvoj konkurentnosti, u razvoj ljudskih resursa, znači zapošljavanje i socijalna inkluzija, kao i u fondove za poljoprivredu", navela je pomoćnica ministra finansija.

"Otvara nam se mogućnost da koristimo novac za veoma konkretne stvari i one koje su, u suštini, od mnogo većeg značaja", dodala je Manojlovićeva.

Manojlovićeva je naglasila da će dobijanjem kandidature, Srbiji biti dat pozitivan signal da će u narednom programskom, odnosno budžetskom periodu EU, od 2014. do 2020, iznos svih sredstava namenjenih Srbiju biti veći.

"To nama niko ne može sada unapred da garantuje, niti će se sada nama automatski povećati iznos para, ali otvaraju se komponente koje su veoma važne. Pare mogu da se preusmere na ove segmente kao što su infrastruktura, razvoje životne sredine, konkuretnost, zapošljavanje i poljoprivreda", ponovila je Manojlović.

Manojlovićeva je navela da Srbija iz paketa IPA, od 2007. do 2013. godišnje dobija u proseku oko 200 miliona evra i "iskoristivost tih sredstava je veoma visoka."

"To nisu krediti, to su bespovratna sredstva koja su namenjena projektima iz ovih oblasti, koje kandiduju resorna ministarstva", kazala je pomoćnica ministra finansija.

Manojlović je napomenula da se novac ne odobrava ukoliko projekata nema, jer za svaki programski paket, svake godine, moraju da se pripreme određeni projekti, koji kasnije ulaze u uži izbor.

U tom izboru učestvuje kako deo Vlade Srbije, tako i EU, jer oni odobravaju pare, a u sadašnjem sistemu, samu funkciju upravljanja tim novcem - plaćanja, ugovaranje i slično - obavlja Delegacija EU u Beogradu, i samim tim, ona vrši i kontrolu trošenja tog novca, objasnila je Manojlovićeva.

Sa dobijanjem statusa kandidata za članstvo u EU, Srbija će imati mogućnost da podnese zahtev za dobijanje tzv. akreditacije, da sama upravljamo tim novcem, što znači i da sama raspolaže finansijskim sredstvima - ugovaranjem, raspisivanjem tenderskih postupaka i drugim postupcima

No, kontrolu će i dalje obavljati institucije EU.

Prvo moraju postojati institucije kontrole u samoj zemlji, ali, naravno, i revizija koja dolazi iz EK, zaključila je Manojlovićeva.

(Tanjug)

Nemate prava da komentarišete. Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare.