Održivo gazdovanje na salašima

MALI IĐOŠ: Završna manifestacija IPA programa prekogranične saradnje, u okviru projekta modela održivog gazdovanja na salašima u pograničnom regionu Srbije i Mađarske, održana je na Katai salašu u Malom Iđošu. Učesnike konferencije pozdravili su predsednik Odbora za međunacionalne odnose u Skupštini AP Vojvodine Jožef Šandor i zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, šumarstvo i vovoprivredu Janoš Dobai, kao i program menadžer Zajedničkog tehničkog sekretarijata programa IPA Danica Lale.

Lale je naglasila da će Srbija kada postane kandidat za članstvo u EU dobiće i pristup za korišćenje sredstava fondova za ruralni razvoj i razvoj ljudskih resursa. Prema njenim rečima, tada će konkrtenim programima moći mnogo lakše da dođe do više sredstava za razvoj.

Ona je potsetila da je u okviru programa IPA na raspolaganju ukupno 50,1 miliona evra u periodu od 2007. do 2013. godine. Najavila je da će ugovori za projekte za sredstva odobrena po drugom pozivu biti pripremljeni u oktobru i da će njihova implementacija početi krajem ove i početkom iduće godine, a da će naredne godine u jesen uslediti još jedna konkurs.

Projekat su uz finansijsku podršku sredstava IPA programa Evropske unije, od prošlog leta realizovali kao partneri Nepfotina organizacija za istraživanje semenskog materijala iz Segedina i Udruženje baštovana Sente, uključivanjem po tri salaša sa obe strane granice na kojima su eksperti sagledavali stanje u cilju razvoja, a svaki od salaša dobio je i konkretnu podršku za unapređenje gazdovanja u iznosu od 10.000 evra. Sa naše strane uključeni su bili po jedan salaš u Padeju, Bečeju i Gornjem Bregu. Prema profilu delatnosti odobrani salaši spadaju u tri kategorije iz oblasti seoskog turizma, stočarstva i ratarstva i povrtarstva, sa kojima je ostvarena saradnja.

Na manifestacijama „Dani salaša„, tokom trajanja projekta, zainteresovanima je prikazana delatnost salaša i mogućnosti za njihov razvoj, a predavanja su držali istaknuti stručnjaci iz Srbije i Mađarske. Kao primer ekonomski održivog gazdovanja svoj salaš predstavio je Geza Katai iz Malog Iđoša, koji je ratarsku i stočarsku proizvodnju, smeštajne i druge sadržaje stavio u funkciju turističke delatnosti kojom se bavi 15 godina.

Objavljena je i knjiga „Održivo gazdovanje na salašima„ u kojoj je predstavljeno stanje i delatnost više od 80 salaša u Vojvodini i Mađarskoj, a rezultata istraživanja stručnjaka u oblasti ratarstva i povrtarstva predstavio je dr Endre Sel, u oblasti stočarstva dr Laslo Lenđel, oblasti turizma Laslo varga i prikaz ekonomske analize Laslo Kišpal. Na značaj ulaganja u razvoj salaša u završnom obraćanju ukazali su direktor za poljoprivredu Kancelarije Vlade Mađarske za Županiju Čongrad Šandor Sakal i savetnik predsednika opštine Mali Iđoš Juhas Balint.

M. Mitrović

Dnevnik

Nemate prava da komentarišete. Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare.