Voćne sadnice iz "Rasadnik ČOLIĆ"
(Ponuda / Voće)

Voćne sadnice iz "Rasadnik ČOLIĆ"
12-13-2017

Beli luk rod 2017
(Potražnja / Povrće)

Beli luk rod 2017
11-26-2017

Dobiti kredit u 4 sata
(Ponuda / Ostalo)

Dobiti kredit u 4 sata
11-22-2017

Šta je e-trgovina?

Šta je e-trgovina?

U literaturi nalazimo različite definicije e-trgovine. Kratka definicija objašnjava da je e-trgovina kupovina i prodaja robe, usluga i informacija putem kompjuterskih mreža, uključujući i internet. E-trgovina uključuje i elektronski transfer novca, upravljanje lancem snabdevanja, e-marketing, elektronsku razmenu podataka, i automatske sisteme za sakupljanje podataka. U ispunjavanju svojih zadataka, e-trgovina koristi pored interneta, i elektronsku poštu i mobilne telefone.

Supermarketi i monopolizacija

Poslednjih 30 godina, prodajom hrane u Svetu dominiraju supermarketi koji se sve više snabdevaju uvezenom hranom. Kupci u supermarketima imaju pristup jeftinoj, raznovrsnoj hrani, uvezenoj iz celog sveta i dostupnoj tokom cele godine. Trend supermarketa da uvoze hranu iz dalekih prostora ima ozbiljne posledice na razvoj lokalnih poljoprivrednih gazdinstava i lokalnih prerađivačkih poljoprivrednih kompanija. Na primer, u Velikoj Britaniji četiri najveća supermarketa kontrolišu 75% ukupne prodaje!