Ponuda zajma izmedu pojedinca u roku od 24 sata!
(Ponuda / Prirodni sokovi)

Ponuda zajma izmedu pojedinca u roku od 24 sata!
03-27-2020

Rješenje vašeg problema s novcem
(Ponuda / Mašine i oprema)

Rješenje vašeg problema s novcem
03-27-2020

Ozbiljna i brza ponuda zajma
(Potražnja / Mašine i oprema)

Ozbiljna i brza ponuda zajma
03-27-2020

Karakteristike direktne prodaje

U direktnoj prodaji nema posrednika, nego vlasnik poljoprivrednog gazdinstva, koji je u isto vreme i upravljač  (farm menadžer), prodaje svoje poljoprivredne proizvode krajnjem potrošaču; koji mogu biti domaćinstva i veliki potrošači!

Šta je e-trgovina?

Šta je e-trgovina?

U literaturi nalazimo različite definicije e-trgovine. Kratka definicija objašnjava da je e-trgovina kupovina i prodaja robe, usluga i informacija putem kompjuterskih mreža, uključujući i internet. E-trgovina uključuje i elektronski transfer novca, upravljanje lancem snabdevanja, e-marketing, elektronsku razmenu podataka, i automatske sisteme za sakupljanje podataka. U ispunjavanju svojih zadataka, e-trgovina koristi pored interneta, i elektronsku poštu i mobilne telefone.

Supermarketi i monopolizacija

Poslednjih 30 godina, prodajom hrane u Svetu dominiraju supermarketi koji se sve više snabdevaju uvezenom hranom. Kupci u supermarketima imaju pristup jeftinoj, raznovrsnoj hrani, uvezenoj iz celog sveta i dostupnoj tokom cele godine. Trend supermarketa da uvoze hranu iz dalekih prostora ima ozbiljne posledice na razvoj lokalnih poljoprivrednih gazdinstava i lokalnih prerađivačkih poljoprivrednih kompanija. Na primer, u Velikoj Britaniji četiri najveća supermarketa kontrolišu 75% ukupne prodaje!